Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Samhällsbyggnadsnämnden i Skara kommun angående handläggningen av en begäran om att få ta del av allmänna handlingar

En person begärde att få ut handlingar om pälsdjursuppfödare. Nämnden, som lämnade ut handlingarna, skrev ett beslut om utlämnandet och skickade beslutet till pälsdjursuppfödarna med uppgift om sökandens namn och adress. Nämnden får kritik för detta och för formuleringen av sitt beslut.

Tillbaka till söka beslut