Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Skatteverket, skattekontor 2 i Stockholm, om handläggningen av ett ärende om avregistrering ur folkbokföringsregistret

Skatteverket, uppbörd, folkbokföring Folkbokföringslagen (1991:481)
Tillbaka till söka beslut