Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Socialnämnden i Falkenbergs kommun; fråga om bl.a. kommunicering och handläggningstid i ett ärende om yttrande i körkortsärende vid Transportstyrelsen

Socialtjänst och LSS Förvaltningslagen (1986:223) paragraf 17 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 11 paragraf 8 Anstånd Kommunicering
Tillbaka till söka beslut