Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Socialnämnden i Filipstads kommun m.fl. angående handläggningen av ett ärende enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 3 paragraf 10 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 3 paragraf 13 Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 6 Barn/ungdom Frihetsberövande Omhändertagande Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd Ungdomshem

Anmälan mot Socialnämnden i Filipstads kommun m.fl. angående handläggningen av ett ärende enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Fråga bl.a. om två barn under viss tid har beretts vård vid en låsbar enhet inom ett s.k. särskilt ungdomshem, utan att det förelegat rättslig grund för detta

Tillbaka till söka beslut