Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Socialnämnden i Katrineholms kommun angående ett ärende om ekonomiskt bistånd; fråga om nämnden har kunnat fatta beslut om ekonomiskt bistånd utan att den enskilde ansökt om hjälp

Socialtjänst och LSS Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL kapitel 4 paragraf 1 Ansökan Bistånd
Tillbaka till söka beslut