Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Stadsbyggnads- och miljönämnden i Sundbybergs kommun angående handläggningen av ett bygglovsärende; bl.a. fråga om handläggning av avvisning av överklagande

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Plan- och bygglagen (2010:900) - PBL Avvisning Delgivning Expediering Rättidsprövning
Tillbaka till söka beslut