Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Stadsbyggnadsnämnden i Malmö kommun för att jämförbara ansökningar om lov för ändring av byggnader har behandlats olika

Plan- och byggnadsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Regeringsformen - RF Objektivitet, opartiskhet, saklighet Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut