Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Stockholms tingsrätt och åklagare vid Åklagarmyndigheten, City åklagarkammare i Stockholm, angående handläggningen av en begäran om att få ut allmän handling respektive uppgifter ur sådan handling

Allmänna domstolar Förvaltningslagen (1986:223) Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut