Tillbaka till söka beslut

Anmälan mot Tekniska nämnden i Lomma kommun och Länsstyrelsen i Skåne län för brister i handläggningen av ett överklagande som inte skulle prövas av länsstyrelsen utan av en länsrätt

Kommunikationsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Kommunallagen (1991:900) Rättidsprövning Serviceskyldighet Överklagande
Tillbaka till söka beslut