Tillbaka till söka beslut

Anmälningar mot åklagare vid Åklagarmyndigheten i Stockholm gällande dröjsmål med att underrätta socialnämnden om ett meddelat besöksförbud m.m.

Polisväsendet Åklagarväsendet Kontaktförbud, lagen (1988:688) om Långsam handläggning Underrättelse
Tillbaka till söka beslut