Tillbaka till söka beslut

Anmälningar mot Bygg- och miljönämnden i Sandvikens kommun angående handläggningen av ett ärende om hästhållning; frågor om registrering av handlingar m.m.

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Förvaltningslagen (1986:223) Sekretesslagen (1980:100). Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Diarieföring Dokumentation Partsinsyn
Tillbaka till söka beslut