Tillbaka till söka beslut

Anmälningar mot Kriminalvården, anstalten Kumla, om kameraövervakning vid urinprovstagning m.m.

Kriminalvård Fängelselagen (2010:610) Personuppgiftslagen (1998:204) - PUL Regeringsformen - RF Anstalt Bemötande Bild- och ljudupptagning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut