Tillbaka till söka beslut

Anmälningar mot Kriminalvården, häktet Kronoberg, om neddragningar i personalstyrkan, vilket bl.a. lett till minskad tid i gemensamhet med andra intagna och försämrade möjligheter för intagna att genomföra bevakade besök och telefonsamtal med anhöriga

Tillbaka till söka beslut