Tillbaka till söka beslut

Anmälningar mot Miljönämnden i Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro län angående handläggningen av ett djurskyddsärende rörande hästar

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Djurskyddslagen (1988:534) Förvaltningslagen (1986:223) Långsam handläggning Tillsyn Underrättelse
Tillbaka till söka beslut