Tillbaka till söka beslut

Anmälningar mot Tullverket med anledning av att alkoholhaltiga drycker som beställts via Internettagits i beslag; fråga bl.a. om uteblivna underrättelser enligt 27 kap. 11 § rättegångsbalken

Tillbaka till söka beslut