Tillbaka till söka beslut

Användning av “smygfilmer” som utredningsunderlag för beslut i färdtjänstärende

Kommunal förvaltning Förvaltningslagen (1986:223) Regeringsformen - RF Sekretesslagen (1980:100). Bevis Bistånd Diarieföring Sekretess Utredning/utredningsskyldighet/utredningsansvar
Tillbaka till söka beslut