Tillbaka till söka beslut

Åtal mot en biskop för tjänstefel med anledning av hennes handläggning av en begäran om utlämnande av handlingar

Övrig statsförvaltning Brottsbalken - BrB Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut