Tillbaka till söka beslut

Avskildhetsplacering av en intagen

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Avskildhet (isolering)
Tillbaka till söka beslut