Tillbaka till söka beslut

Avskiljande av intagna inför lämnandet av urinprov m.m.

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt Avskildhet (isolering) Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut