Tillbaka till söka beslut

Barn-och elevombudet, Skolverket, handlade ett ärende gällande en anmälan enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.

Barn-och elevombudet, Skolverket, handlade ett ärende gällande en anmälan enligt lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Fråga bl.a. om förutsättningarna för Barn-och elevombudet att i ett beslut uttala sig om huruvida två elever hade kränkt en annan elev

Tillbaka till söka beslut