Tillbaka till söka beslut

Begäran om att få ta del av handlingsplaner rörande bl.a. diskriminering, m.m.

Utbildning ,forskning, studiestöd Förvaltningslagen (1986:223) Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar
Tillbaka till söka beslut