Tillbaka till söka beslut

Begränsningar vad gäller intagnas innehav av cigaretter under promenad m.m.

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Anstalt
Tillbaka till söka beslut