Tillbaka till söka beslut

Brister i en kommunal nämnds diarieföring. Fråga om bl.a. att vissa felaktiga uppgifter i diariet raderats i stället för att rättas

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Tryckfrihetsförordningen - TF Allmänna handlingar Diarieföring
Tillbaka till söka beslut