Tillbaka till söka beslut

Brister i flera avseenden i en anstalts verksamhet

Kriminalvård Kriminalvård i anstalt, lagen (1974:203) om. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) - OSL Anstalt Beslut Postgranskning Sekretess Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut