Tillbaka till söka beslut

Den rättsliga grunden för avgiftsdebitering vid upplåtelse av en kommuns lokaler

Kommunal förvaltning Kommunallagen (1991:900) Avgift Avsaknad av lagstöd
Tillbaka till söka beslut