Tillbaka till söka beslut

Disciplinansvar för en domare som utan laga grund beslutat om hämtning av ett vittne; även uttalanden rörande rätten till reseersättning

Allmänna domstolar Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Regeringsformen - RF Rättegångsbalken - RB Avsaknad av lagstöd Disciplinansvar Hämtning Omhändertagande
Tillbaka till söka beslut