Tillbaka till söka beslut

Disciplinansvar för en överläkare vars felaktiga journalanteckningar lett till beslut om återintagning av patient till sjukvårdsinrättning oaktat stöd härför saknats i bestämmelserna i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Hälso- och sjukvård Psykiatrisk tvångsvård, lagen (1991:1128) om - LPT Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, lagen (1998:531) om. Disciplinansvar Sjukvård
Tillbaka till söka beslut