Tillbaka till söka beslut

Disciplinansvar för en polisman för otrevligt bemötande vid en anmälningsupptagning och för användande av ett påhittat namn

Polisväsendet Anmälan Bemötande Disciplinansvar Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut