Tillbaka till söka beslut

Disciplinansvar för en polisman på grund av att hon utnyttjat sin tjänsteställning som polis i en privat angelägenhet

Polisväsendet Disciplinansvar Objektivitet, opartiskhet, saklighet Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut