Tillbaka till söka beslut

Disciplinansvar för en tjänsteman hos Statens kriminaltekniska laboratorium med anledning av felvägning av narkotika

Polisväsendet Åklagarväsendet Rättegångsbalken - RB Disciplinansvar Förundersökning
Tillbaka till söka beslut