Tillbaka till söka beslut

En 18-årig yngling vårdades med stöd av LVU och var placerad på ett särskilt ungdomshem. Fråga bl.a. om socialnämnden hade, utan att ha befogenhet till det, fattat beslut om att begränsa kontakten mellan ynglingen och hans farmor

Socialtjänst och LSS Vård av unga, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om - LVU paragraf 14 Postgranskning Umgänge
Tillbaka till söka beslut