Tillbaka till söka beslut

En åklagares och polismyndighets handläggning av i beslag och senare i förvar tagna kontanter samt tingsrättens handläggning av ett kvarstadsyrkande

Allmänna domstolar Polisväsendet Åklagarväsendet Brottsbalken - BrB Rättegångsbalken - RB Beslag Dom/domskäl Förhandling/ sammanträde Förundersökning Tvångsmedel/tvångsåtgärder
Tillbaka till söka beslut