Tillbaka till söka beslut

En djurförsöksetisk nämnds handläggning vid beslutsfattande per capsulam

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Förvaltningslagen (1986:223) Beslut
Tillbaka till söka beslut