Tillbaka till söka beslut

En domstols skyldighet att ta ställning till om en ung målsägande skall höras personligen vid huvudförhandlingen eller om ett videoförhör som hållits under förundersökningen skall spelas upp

Allmänna domstolar Rättegångsbalken - RB Bild- och ljudupptagning Förhandling/ sammanträde Förhör
Tillbaka till söka beslut