Tillbaka till söka beslut

En elev hade i skolan delat ut inbjudningskort till ett födelsedagskalas; fråga bl.a. om den rättsliga grunden för skolpersonalens åtgärd att samla in korten från elever som fått dem

Utbildning ,forskning, studiestöd Skollagen (2010:800)
Tillbaka till söka beslut