Tillbaka till söka beslut

En försäkringskassa hade avslagit en kvinnas ansökan om underhållsstöd. Fråga bl.a. om socialnämnden utan en egen prövning har kunnat lägga försäkringskassans bedömning till grund för ett beslut om att avslå en ansökan från kvinnan om försörjningsstöd

Tillbaka till söka beslut