Tillbaka till söka beslut

En försäkringskassa har underlåtit att fatta ett formellt beslut i ett ärende om aktivitetsstöd

Försäkringskassan Beslut Beslutsmotivering, utformning av beslut Överklagande
Tillbaka till söka beslut