Tillbaka till söka beslut

En försäkringsläkare har i ett yttrande dragit en felaktig och kränkande slutsats

Försäkringskassan
Tillbaka till söka beslut