Tillbaka till söka beslut

En handläggare vid en länsstyrelse hjälpte sökande med att upprätta ansökningar och ritningar i ärenden om förprövning av djurstallar. Fråga om handläggaren därigenom på grund av jäv varit förhindrad att handlägga och föredra ärendet inför beslut

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Djurskyddslagen (1988:534) Förvaltningslagen (1986:223) Jäv Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut