Tillbaka till söka beslut

En högstadieskola har genomfört urinprovstagning av elev i anledning av misstanke om drogmissbruk -Fråga om åtgärden har stått i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Även vissa uttalanden rörande sekretessen mellan skolhälsovården och polisen

Tillbaka till söka beslut