Tillbaka till söka beslut

En kommun behåller ett övergripande ansvar för rådgivning angående skuldsanering när rådgivningsuppdraget har lämnats till en s.k. konsult som inte är anställd av kommunen

Socialtjänst och LSS Skuldsaneringslagen (2006:548)
Tillbaka till söka beslut