Tillbaka till söka beslut

En kommun uppdrog åt en advokat att föra kommunens talan vid ärendehandläggning hos kommunen. Fråga om uppdraget varit rättsenligt, bl.a. om det varit förenligt med föreskrifterna om överlämnande av förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning

Kommunal förvaltning Kommunallagen (1991:900) Regeringsformen - RF Överlämnande av myndighetsutövning
Tillbaka till söka beslut