Tillbaka till söka beslut

En kommuns samverkan med en annan kommun inom djurskyddsområdet har inte ansetts ha stöd i lag

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Kommunallagen (1991:900) Avsaknad av lagstöd Tillsyn
Tillbaka till söka beslut