Tillbaka till söka beslut

En kronofogdemyndighet har utmätt gäldenärens fordran på överskjutande skatt innan den s.k. avitiden gått ut

Kronofogdemyndigheten Utsökningsbalken - UB Avsaknad av lagstöd Utmätning
Tillbaka till söka beslut