Tillbaka till söka beslut

En kvinna som hade psykiska problem och som missbrukade narkotika avled, sannolikt på grund av en överdos av narkotika; fråga om socialnämnden hade åsidosatt sina åligganden när det gällde att i olika hänseenden bistå kvinnan

Socialtjänst och LSS Vård av missbrukare i vissa fall, lagen (1988:870) om - LVM Tillsyn
Tillbaka till söka beslut