Tillbaka till söka beslut

En lagmans ansvar för brister i en tingsrätts verksamhet m.m.

Allmänna domstolar Europakonventionen - Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna Myndighetsförordningen (2007:515) Tingsrättsinstruktion, förordningen (1996:381) med JO-inspektion Långsam handläggning Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut