Tillbaka till söka beslut

En lagmans skyldighet att göra anmälan till Statens ansvarsnämnd när en fråga om disciplinansvar uppkommit beträffande en domare vid tingsrätten

Allmänna domstolar Brottsbalken - BrB Tingsrättsinstruktion, förordningen (1996:381) med Delegation/ ansvarsfördelning Disciplinansvar Frihetsberövande Tillsyn Tjänstefel/tjänsteförseelse/disciplinpåföljd
Tillbaka till söka beslut