Tillbaka till söka beslut

En länsrätt har vid en muntlig förhandling som var offentlig tillfrågat åhörare om namn och antecknat uppgifterna i protokollet

Tillbaka till söka beslut