Tillbaka till söka beslut

En länsstyrelse har inhämtat en kreditupplysning i andra syften än lagens, för bedömning av kreditvärdighet e.d. Frågor om service, saklighet och personlig integritet

Länsstyrelse, övriga ärenden Förvaltningslagen (1986:223) Regeringsformen - RF kapitel 1 paragraf 9 Objektivitet, opartiskhet, saklighet Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut