Tillbaka till söka beslut

En länsstyrelses dröjsmål med att överlämna en överklagandeskrivelse till överinstansen

Kommunikationsväsendet Förvaltningslagen (1986:223) Överklagande
Tillbaka till söka beslut